Kwalificaties

Ik heb de opleiding WWLA Acteur in het Bedrijfsleven® afgerond.

Ik heb verschillende opleidingen en cursussen gevolgd met betrekking tot:
– gesprekstechnieken
– conflictgesprekken
– feedback geven
– acteren, theatersport en improvisatietheater

Ik ben bekend met:
– de karakterrollen van Belbin (ik ben Vormer, Groepswerker en Brononderzoeker)
– de Roos van Leary
– DISC- model (Dominant, Invloedrijk, Stabiel, Consciëntieus)
– DAS-model (Dominant, Sociaal, Afstandelijk)
– de Kernkwadranten
– ABC-model (frustratie en instrumentele agressie)
– Transactionele Analyse van Berne
– Modellen en concepten van Chris Argyris
– de STAR-methodiek
– RET (Rationele Effectiviteit Training)
– verschillende feedbackregels

Klik hier voor mijn CV Trainingsacteur
Of klik hier voor mijn profiel op LinkedIn